نمايش خلاق در سال تحصيلي 86 - 87 نسبت به سال گذشته رشد چشمگيري داشته است . در سال تحصيلی گذشته اين کارگاه توانست تنها 2 کلاس آموزشي در دبستان دخترانه نو اندیشان برگزار نمايد ، اما امسال شاهد برگزاری 29 کلاس در مدارس مقاطع ابتدايي و راهنمايي هستيم .

 

مقطع تعداد کلاس در هفته مربي مدرسه
اول تا چهارم دبستان 4 مليحه محي آبادي  دخترانه نوانديشان
اول تا چهارم دبستان 9 بابک دقيقي و مجتبي محسني مهر آيين
اول تا پنجم دبستان 14 مليحه محي آبادي ستاره هاي معرفت
اول تا سوم راهنمايي 2 آزاده خانداني و ميلاد مرادپور ستاره هاي معرفت

اين کارگاه اميدوار است به زودي با همکاري و همياري مسئولان سازمان اموزش و پرورش استان کرمان تعداد بيشتري از مدارس استاني را در سه مقطع تحصيلي تحت پوشش قرار دهد

 

 

 
درباره نمايش خلاق
پروژه های اجرايي
اخبار
عکس
درس های نمايش خلاق
مربيان
کتاب و مقاله
گفتگو
فيلم